Банки

ТЕКСИМ БАНК предлага съвременни банкови продукти и услуги за физически и юридически лица: кредити, депозити, влогове, банкови карти, инвестиционно банкиране, преводи, финансови услуги и различни видове сметки.
Зираат Банк работи с физически и юридически лица и предлага на българския и международния пазар различни видове кредити, депозити, влогове, финансови услуги и други.
Токуда Банк АД е част от икономическата група Tokushukai Medical Corporation, Япония и предлага на българския пазар различни финансови, банкови и инвестиционни услуги за физически и юридически лица.
Юнионбанк ЕАД е част от Първа инвестционна банка АД, благодарение на което предлага много повече и по-разнообразни съвременни банкови услуги: кредити, депозити, влогове, банкови карти, преводи, различни видове сметки...
СИБАНК предлага на българския пазар пълната гама от банкови  и финансови услуги и продукти, които са предназначени както за физически, така и за юридически лица
Алианц България работи с индивидуални и корпоративни клиенти и предлага: банкиране, застраховане, лизинг, пенсионно осигуряване и други финансови услуги.
СИБАНК Пловдив е клон на СИБАНК ЕАД и предлага финансови услуги за физически и за юридически лица, работа по европейски проекти, банково застраховане и много други.
Райфайзенбанк България ЕАД предлага пълната гама от банкови и финансови услуги и продукти за: индивидуални клиенти, малки предприятия, корпоративни клиенти, институционални клиенти и финансови институции.
Росексимбанк АД, част от ДЗИ, част от KBC Груп

Страници