Бизнес каталог - Банки И Финансови Услуги - Проектно финансиране и инвестиции

Проектно финансиране и инвестиции

"Пергел" ЕООД се занимава с проектиране на ОВК, ВиК и електро инсталации в Кнежа и на територията на цяла България. Фирмата предлага още: адаптиране на чуждестранни инвестиционни проекти към българското законодателство, подготовка на тръжна...
Брайт Консулт ООД е частна оценителска и консултантска фирма, регистрирана през 1994 г. Основният предмет на дейност включва консултантски и оценителски услуги - консултантска дейност, експертна дейност, научно-изследователска дейност и...
Балкан одит груп ЕООД се занимава с бизнес консултации, одит, счетоводство, данъчни консултации и експертизи. одит и заверка на Годишни финансови отчети компилиране на информация и издаване на доклади преглед на счетоводна информация и...
Дегри Консултинг ЕООД е консултантска организация, специализирала своята дейност в три основни направления: правно обслужване в областта на търговското право и сферата на екологията, телекомуникациите, рекламата, конкуренцията и потребителите...
Кирова 68 се занимава със строителна документация, експертни оценки, технически услуги и консултации в областта на строителството и недвижимите имоти. Кирова 68 е специализирана в промяна предназначението на земеделски земи. Също така е...
ЕТ Персонал Консулт – Ганчо Попов е основана през 1991г. с основна дейност диагностика и управление на човешките ресурси, квалификационно-консултантска, проектантска и издателска дейност. Предлагаме ви помощ при разработване и...
АСПИ ГРУП е модерна компания с дългогодишен опит в областта на туризма и инвестициите в недвижима собственост, със седалище и адрес на управление в град Пловдив. Основната и дейност е насочена в изграждането, продажбите и управлението на луксозни...
Franchising.BG е българският франчайзинг консултант, франчайз брокер и франчайз медия. Компанията популяризира най-успешния бизнес модел на глобалния свят като среща франчайзодателите и франчайзополучателите и ги консултира във всички области, които...
Дружество Супервайзер е вписано в търговския регистър през 1999 година с предмет на дейност строителен надзор в проектирането и строителството; консултантска дейност, проектиране и строителство. Притежава лиценз за консултант № ЛК000327. През 2008 г...

Страници