Бизнес каталог - Енергетика и енергийна ефективност

Енергетика и енергийна ефективност

"Мегатерм – Цонев" ЕООД се занимава с климатизация, геотермални панели и климатични системи, работещи на базата на енергията от природата – земя и слънце. Компанията си партнира с фирми от Германия и Австрия – HAUTEC Gmbh и SONNENKRAFT Gmbh. Това e...
„ПРОТЕРМ КЛИМА“ ЕООД - Варна се занимава с проектиране, доставка и монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични системи. Фирмата предлага следните услуги: Проектиране – консултант на фирмата ще проектира инсталации, съобразени с...
„Клима Иванов 78“ ЕООД се намира в Ботевград и се занимава с изграждане и монтаж на различни видове системи. Услугите, които предлага фирма „Клима Иванов 78“ ЕООД, са следните: Проектиране и изграждане на вентилационни системи...
ЕТ „Екотерм“ – Бургас се занимава с търговия, проектиране, доставка и монтаж на различни видове инсталации. Фирмата предлага както доставка, така и монтаж на: ОВК инсталации (климатични, отоплителни и вентилационни) Газови...
„Гючмен Тиджарет“ ЕООД в Кърджали се занимава с търговия на фотоволтаични слънчеви системи и други системи за отопление и добив на вода. Фирмата има дългогодишен опит и се старае да предлага на своите клиенти най-доброто качество продукти....
„Алброн“ ООД в Пловдив разполага със собствена база за изкупуване на скрап и съхранение и рециклиране на всякакви вторични суровини от цветни и черни метали, хартия, опасни отпадъци и други. Фирмата е професионалист в своята област и има...
„Елит – 98“ ЕООД във Варна извършва професионални услуги в сферата на проектирането, строителството и ремонта на всякакви видове въздушни и кабелни линии, трафопостове и подстанции. Във фирмата работи екип от специалисти с дългогодишен опит в...
„Кресметал“ ЕООД във Варна се занимава с изкупуване за скрап на всякакви видове черни и цветни метали и излезли от употреба или изправност електроуреди, авточасти, автомобили и други негодни продукти. Фирмата има дългогодишен опит в сферата на...
„Г.Д. Електрик” ЕООД в град София е с основен предмет на дейност изграждане, ремонт, подръжка и проектиране на електрически инсталации. Фирмата е с дългогодишен опит в изграждането на кабелни линии, въздушни отклонения, улично и парково осветление,...

Страници