Въглища и твърди горива

Още от 19в. е известно, че в Бобов дол има находище на въглища. Това бива потвърдено от френския пътешественик и геолог Ами Буе, който изучавайки Балкансия полуостров установява, че древните сведения за въглищни залежи били верни и в България има...
Строителни и отоплителни материали, PVC и алуминиева дограма, транспортни услуги  Хена ООД се занимава с продажба на строителни и отоплителни материали, както и с монтаж на дограма - PVC и алуминиева. Фирмата предлага също международни и...
Фирма Нилекс ООД е създадена през 2002 година, тя е правоприемник на ЕТ Нилекс-НМ, която съществува от 1993 година. От тогава до днес нейната основна цел е производството на висококачествени дървени въглища, добив, преработка и търговия с...
Топливо Братята е фирма с две складови бази в София, която предлага: въглища, дърва, дървен материал, строителни материали, екобрикети, пелети, гнайс и облицовъчни камъни. Фирмата разполага и с градински център, където има богат асортимент от...
Валимар ООД се занимава с внос, производство, монтаж и търговия с метални и стоманени изделия и въглища. Продуктовата гама включва: стоманени въжета, такелаж, оградни мрежи, гвоздеи, ламарини, стоманени фибри за бетон, метални тръби, метални...
Топливо АД търгува с въглища, горива и строителни материали. Продукцията на дружеството включва: Пропан-Бутан, Течни Горива, въглища, пелети, дърва за отопление, тухри, керемиди, бетонови изделия, метални изделия, дървен строителен материал, цимент...
Мини Марица - изток ЕАД се занимава с добив и продажба на кафяви лигнити въглища, които могат да бъдат енергийни или брикетируеми. Средната им калоричност е около 1550 - 1750 ккал/кг. Предприятието добива въглища от находище Източномаришки...
Въглища Перник ООД се занимава с добив на въглища от находище Бела вода, както и с производство на въглищни пелети, брикети и шлам. Предприятието предлага обогатени въглища, чиято калоричност е между 2000 и 5000 kcal/kg. За различните нужди на...
Гема 16 ООД произвежда висококачествени чамови и букови пелети клас АА. Пелетите произвеждани от фирмата са екологично чисти, за тяхното производство не се използват лепила или други химикали. Поради високото качество на продукцията фирмата изнася...

Страници