Бизнес каталог - Здравеопазване И Медицина - Домове за възрастни хора и хосписи

Домове за възрастни хора и хосписи

Дом за възрастни хора МИА 2004 се намира в град София и предлага качествени грижи за вашите възрастни близки. В домът живеят възрастни хора, които имат нужда от специализирани грижи.  Домът съществува от 2005 година и оттогава до днес...
Хоспис Юлиана е дом за за лечение и възстановяване в София, в който за пациентите е осигурена приятна обстановка, а за техните близки - лесно достъпно и удобно за посещение и свиждане. Едновременно с това в хоспис Юлиана се предлагат...
Дом за стари хора "Ганка и Георги Събчеви" в Априлци е предназначен за постоянно или временно настаняване на възрастни, на които се осигуряват индивидуални грижи, в зависимост от тяхното състояние. В дома за възрастни работят лекари, санитари и...
Дом за възрастни „Лотос“, гр. София разполага с перфектни условия за гледане и грижи за стари, нуждаещи се, болни или трудноподвижни хора. Персоналът на заведението е с дългогодишна практика в областта и полага максимални усилия за комфорта и уюта...
Дом за възрастни Магнолия се намира в село Пролеша, софийска област, и осигурява уютна обстановка и денонощни грижи на всички настанени. Услуги В дома за възрастни се настаняват клинично здрави хора, на които се осигуряват следните основни...
Дом за стари хора, град Етрополе, представлява специализирана институция, осигуряваща медицинско обслужване и грижи на всички настанени възрастни. Домът за стари хора в Етрополе функционира от месец май 2003 г. и осигурява медицинско обслужване...
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост (ДВУИ) е хоспис в с. Батошево, община Севлиево, където се предлагат медицинско обслужване и грижи за настанените 24 часа в денонощието. Служителите избират подходяща терапия за пациентите и организират...
Домът за възрастни Св. Иван Златоуст е държавна институция, създадена през 2010г. с цел осигуряване на спокоен живот за възрастни хора. За тях се грижат лекари, социални работници и персонал, които обслужват ежедневните им нужди. Пет дена...
Домът за възрастни хора и хора с деменция Света Петка се намира в варненска област, и по-конкретно в село Здравец. Той разполага с квалифициран персонал, който включва психолог, психиатър, социален работник, общопрактикуващ лекар, рехабилитатор....

Страници