Бизнес каталог - Здравеопазване И Медицина - Служби по трудова медицина

Служби по трудова медицина

"СТМ – плюс" ООД предлага консултантски услуги на външни организации. Услугите са съобразени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Фирмата е основана през юни 1999 година в град София и оттогава насам постоянно се разраства и...
Служба по трудова медицина „Здраве СТМ“ ЕООД в Перник се занимава с професионално съдействие на всеки работодател за създаване на организация за безопасност и здраве при работа. Създаване на организация за безопасност и здраве при работа от...
„Санси“ ООД е фирма в град Русе, която се занимава с унищожаване на вредни насекоми, гризачи, кърлежи и патогенни микроорганизми. Фирмата за дезинфекция, дезинсекция и дератизация има всички необходими разрешителни за извършваната дейност. Услуги...
Служба по трудова медицина „Марчела 90 Т“ ООД в Хасково предлага услуги в сферата на здравословните и безопасни условия на труд. Можете да се свържете със служба по трудова медицина „Марчела 90 Т“ ООД, ако имате нужда от: оценка на риска...
Фирма "Нова Надежда – Кавлаков" ЕООД е основана в град Пловдив през 2007 г. Извършва консултации по трудова медицина съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Цели на трудовата медицина Трудовата медицина се занимава с...
"ЕГИУТ" ЕООД е фирма със седалище в град Варна. Развива дейност в сферата на трудовата медицина и оценката на риска на работното място. Фирмата е акредитирана от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" да извършва контрол на...
„Ферекс Консулт СТМ“ ЕООД е регистрирана като Служба по трудова медицина в Смолян и предлага консултантски услуги за безопасност при работа, поддържане на здравословни условия на труд и организиране на периодични медицински прегледи. Услуги от „...
СТМ Фонеком ООД е служба по трудова медицина в София, работеща в областта на здравословните и безопасни условия на труд и предлагаща консултации и партньорство в различни направления. Оценка на риска Измервания на параметрите на работната среда...
СТМ Сага ЕООД е модерна, надеждна и с високо квалифициран персонал служба по трудова медицина, която предлага съвременни услуги, ориентирани към клиента, базирани на последните научни и технологични открития в сферата на медицината, здравето,...

Страници