Бизнес каталог - Изкуство И Култура - Читалища и библиотеки

Читалища и библиотеки

Регионална библиотека Проф. Боян Пенев в град Разград разполага разнообразие от книги и услуги. Всичко, с което библиотеката разполага, се предоставя след представяне на читателска карта. Библиотеката е на разположение на...
От своето създаване Народно читалище Самообразование 1894, Селановци е свързано с културното и просветно развитие на всички български поколения. Неговата роля за запазване българската култура е голяма. Народно читалище Самообразование 1894,...
Регионална библиотека Захарий Княжески е създадена през април 1954 г. с Решение на ИК на ОНС Стара Загора. Библиотеката е колективен член на Съюза на библиотечните и информационни работници /СБИР/. Услуги - справки, търсене в каталозите, заемане...
Видният политик, народен представител, поет и писател Цанко Церковски, e един от основателите на Българския Земеделски Народен Съюз, министър на просветата в кабинета на Александър Стамболийски и основател на Земеделско Акционерно Дружество с...
Регионална библиотека Христо Ботев - Враца се занимава с: отдаване на книги и периодични издания под наем, организация на библиотечните фондове, библиотечно информационно обслужване и експертно-консултантска дейност. Библиотеката във Враца...
Регионална библиотека Любен Каравелов - Русе не просто отдава книги под наем, но и е културен център с традици и мисия да съхранява, развива и разпространява българската култура и духовни ценности. Русенската градска общинска библиотека разполага...
Регионална библиотека Пенчо Славейков - Варна отдава книги и периодични издания под наем и съхранява регионална и национална печатна продукция. Библлиотеката има и онлайн каталог с най-разнообразни заглавия. Във фонда си Регионална библиотека...
Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий се намира в София и се занимава с: предоставяне на книги и периодични издания за временно ползване, събиране и обновяване на заглавията в базата си, създава и поддържа Българска национална библиография,...
Столична библиотека разполага с три филиала в София и предлага онлайн каталог с книги. В библиотеката се предлагат стотици издания - книги, вестници, списания, научни трудове и други. Столична библиотека съществува от 1928 година и до днес се е...

Страници