Бизнес каталог - Машини И Съоръжения Машиностроене - Промишлени котли, пещи, фурни, сушилни

Промишлени котли, пещи, фурни, сушилни

Ремонти в пещостроенето, в жилищното строителство и в областта на топлоизолациите от Елитис ООД Елитис ООД е с основна дейност извършване на ремонти в пещостроенето, но успоредно с това предлага и ремонти в областта на жилищното строителство и...
КММ АД функционира като частно дружество от 1997 година и специализира в корабното и общото машиностроене. Произвеждат се водогрейни котли, цистерни, топлообменници, резервоари и други. Производственият процес е основан или на чертожни данни...
Спан ЕООД е фирма от София, която извършва своята основна дейност в областта на енергетиката - проектира и модернизира парни и водогрейни котли. Парни котли от Спан ЕООД Парните котли са с висока сигурност и генерират пара с малко...
Изработка на камини с модерен и бароков стил от "ВизАрт - Красимир Савов" Камини VizArt (на пловдивската фирма за изработка на камини с модерен и бароков стил) се отличават с уникален дизайн, съобразен както с индивидуалните изисквания на клиента...
Енергоремонт Козлодуй ЕООД извършва качествени СМР дейности. Дружеството, което съществува от 2007 г., е част от Енергоремонт Холдинг АД и се намира на площадката на атомната централа АЕЦ- Козлодуй. Енергоремонт Козлодуй ЕООД се е...
Е.А.Е СЕЛЕНА ООД - гр. Перник е фирма, която се занимава със строителство и следните видове строително-монтажни работи: Доставка, изработка и монтаж на метални конструкции и фасадни термопанели Отоплителни инсталации Спринклерни...
Млада гвардия ООД, Хасково е фирма специализирана в машиностроенето - проектиране, изработка, монтаж и сервиз на машини и съоръжения за хранително вкусовата промишленост, тютюневата промишленост, винарската промишленост, консервната промишленост...
ЕТ Михаела Ж К Здравка Михайлова, София предлага технически надзор на съоръжения с повишена опасност - СПО като: повдигателни съоръжения, съдове под налягане, водогрейни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода и др. Дейността на фирмата се...
МДЖИМ - ГАЗ ЕООД извършва проектиране, монтаж, заваряване и сервиз на газови котли и съоръжения за бита и промишлеността. Системите на газ, които проектира и изгражда фирмата, са свързани с индивидуалните особености на дома, офиса или сградата, за...

Страници