Каси и сейфове

Металотехника ООД е специализирана в производството, вноса и търговията със средства за сигурност в областта на: огнеупорните каси, банкови трезори и касети, сейфове за оръжие, метални шкафове за архиви, офисни и домашни вграждаеми и мебелни сейфове...