Цистерни и резервори

ТЕХНО-ПЛАСТ ООД произвежда пластмасови контейнери и резервоари. Основната дейност на компанията е проектиране, изграждане и обслужване на технологичните линии TECHNO-PLAST, които се използват в производството на безшевни, едрогабаритни и...
КММ АД функционира като частно дружество от 1997 година и специализира в корабното и общото машиностроене. Произвеждат се водогрейни котли, цистерни, топлообменници, резервоари и други. Производственият процес е основан или на чертожни данни...
Полуремаркета и контейнери АД  е фирма от Добрич, която предлага полуремаркета и контейнери, които намират приложение в транспорта, селското стопанство и сторителството.
Биомашиностроене АД е компания от Пловдив, която предлага машини за хранително-вкусовата промишленост - за производство на вино, мляко, бира и безалкохолни напитки, сокове и води, храни и консерви, за химическата промишленост, фармацията и...
Подемстроймаш 1 ЕООД е фирма от Пазарджик, която произвежда подемно-транспортна техника като: кранове, кранови компоненти, вертикални платформи и части за тях. Продуктовата гама на Подемстроймаш 1 ЕООД включва:  мостови кранове;...
ХЕМ АД Плевен е български производител на топлообменно и машинно оборудване, което се използва в: минната промишленост, енергетиката, металургията, химическата промишленост. Продукцията на дружеството включва още: метални конструкции,...
Химмаш АД проектира и изгражда газоходи и тръбопроводи, резервоари и метални конструкции, съдове и апарати, охладителни кули и инсталации за сероочистка, монтаж на оборудване и други. Съоръженията на дружеството намират приложение в:...

Страници