Бизнес каталог - Образование И Наука - Детски градини и детски школи

Детски градини и детски школи

Детска ясла №70 Мечо Пух се намира в град София. Открита е през далечната 1978 година. Сградата на детската ясла е изградена на 2 етажа и се състои от: Спалня с креватчета за деца до 3 години Места за хранене Кътове за игра Офис...
Частна детска градина Happy house в София е място, където всяко дете се чувства сигурно и обичано и има възможност да обогатява своите знания. Екипът на частната детска градина в София е съставен от млади педагози, които обаче имат необходимия...
Детска градина по изкуствата (ДГИ) в град Хасково е целодневна градина с традиции в отглеждането на деца и успешната им подготовка за училище. Децата в Детска градина по изкуствата са разделени в 4 възрастови групи – от три и половина до...
ЦДГ Иглика е целодневна детска градина, която се намира в село Стара река, община Сливен. Детската градина е с общинско финансиране и в нея се приемат и обучават деца на възраст от 3 до 7 години от всички околни населени места. Децата са...
ЧДЯ Детство мое се намира в град София. Частната ясла приема деца на възраст между 11 месеца и 3 години. Яслата работи по одобрената от МОН учебна програма Ръка за ръка. Работното време на яслата е от 08:00ч до 18:00ч. Всеки ден има строго...
Частна детска градина Приятел на детето в София е звено към сдружението на изтъкнатите дейци на българското образование и култура с ръководител актрисата Цветана Платиканова. Дейностите в частната детска градина са изградени на база на редица...
Частна целодневна детска градина Росица се намира в подножието на Витоша, в кв. Бояна, София. Частната детска градина се помещава в новопостроена сграда на три етажа. Помещенията са просторни и слънчеви; спазени са всички хигиенни и санитарни...
ЦДГ Слънчице е целодневна детска градина в село Върбица, която представлява отличен пример за осигуряването на равен достъп до образование на деца от три различни етнически групи: българска, ромска и турска.  Приоритетът на учителите в ЦДГ...
СДГ Детски свят е детска градина в град Горна Оряховица, където се провежда предучилищна подготовка на шестгодишните. Целта е децата да се мотивират да учат, като у тях се създаде положително отношение към училището. Освен това предучилищната...

Страници