Бизнес каталог - Образование И Наука - Изследователска дейност

Изследователска дейност

Институтът по инженерна химия (ИИХ) към Българска академия на науките извършва биоинженерни проучвания в сферата на биотехнологиите и инженерната химия. Целта на провежданите проучвания е да се разработят нови технологии и да се открият нови начини...
Научноизследователски институт по строителни материали съществува от 1963 г. в град София и се занимава с пълния набор от изследвания, оценки, одит, лабораторен контрол в областта на строителната индустрия. През годините учените от НИИСМ...
Институт по животновъдни науки Костинброд съществува още от 1950 г., откогато осъществява и основната си дейност, а именно - изследвания в областта на животновъдството в България, храненето на селскостопанските животни, видовете и качеството на...
Институтът е с основна дейност създаване на хибриди царевица с висок потенциал - да са по-качествени и да осигуряват по-голям добив. Упражнява тази своя дейност в град Кнежа, област Плевен. Екипът на Института по царевицата включва над 100...
Лактина ООД е компания, занимаваща се с развойна и изследователска дейност, както и с производство на биологично активни продукти на млечна основа - активни субстанции, стартерни култури (закваски) и др. Изследователският екип на фирмата се...
Мисията на Института по полимери към Българска академия на науките (БАН) е да извършва научни изследвания и обучение в областта на високомолекулните съединения, които съответстват на развитието и приложението на полимерите и полимерните материали....
Биоинформ Консулт ООД развива дейността си в областта на екологията, като е специализирала в извършването на оценки, екологични анализи, мониторинг, пречиствателни дейности, рециклиране и др. Част от услугите, които фирмата предлага са:...
Център за приложни разработки – БАН със седалище гр. София има предмет на дейност: разработване на технологии и изработка на опитни образци и дребно серийно производство на научно – приложни разработки на институтите на БАН;...
Изпитвателен център за води и храни Aqualab предлага анализ на води и хранителни продукти. Хроматографски анализи на води, напитки, храни и хранителни добавки, остатъчни продукти при обработка на води. Вземане на проби от въздух на работната...

Страници