Бизнес каталог - Образование И Наука - Специализирани училища

Специализирани училища

Дунавска земя е професионална гимназия, намираща се в село Ковачица, община Лом, която предлага специализирано обучение по селско стопанство на ученици от 8-ми до 12-ти клас. Учениците посещават занятия в една смяна, в добре поддържана...
Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности е открит през 2006 година със заповед на Министъра на образованието и науката. За да извършва качествено своята...
ПГТ Проф. Д-р Асен Златаров получава статут на професионална гимназия по туризъм през 2003 година. В момента гимназията обучава над 800 ученици, разпределени в 31 паралелки. Учениците в гимназия по туризъм във Варна изучават интензивно...
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ има дълга история, която започва през далечната 1883 година. Училището преминава през множество промени, но и до днес остава важна културна институция, в която учениците получават знания и умения, с които...
Трета природо-математическа гимназия Акад. Методий Попов е авторитетно училище в град Варна, в което се обучават деца от 7-ми до 12-ти клас. Благодарение на задълбочените познания и стимул, които получават, възпитаниците на гимназията се...
„Проф. Цветан Лазаров” е Професионална гимназия по механотехника в град Пловдив за обучение на ученици от 8-ми до 12-ти клас. Целият екип на училището се стреми да към развитие и модернизация както на материално-техническите...
ПГ Св. Патриарх Евтимий е професионална гимназия с държавно финансиране. В гимназията се обучават ученици по професиите Фризьор и Моделиер-технолог на облекло. Обучението се извършва в една учебна смяна – целодневно. В ПГ Св. Патриарх Евтимий...
Училище ЕВРОПА - Стара Загора е част от Веригата Училища ЕВРОПА®. Училища ЕВРОПА® - Стара Загора е създадена през септември 1994г. Разполага с удобни учебни зали и с техническо оборудване необходимо за чуждоезиково обучение. Веригата Училища ЕВРОПА...
Частно средно общообразователно училище Евростар е продължител на традициите и наследник на дългогодишния опит на Школа ИВАНОВИ. Интензивно още от І клас се учат едновременно английски и немски език. Евростар за сега е единственото училище...

Страници