Гражданска защита, Военни структури

Агенцията за сигурност Зара Инс притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност. Агенцията притежава индивидуална Лицензия за осъществяване на дълекосъобщение, чрез обособена дълекосъобщителна подвижна мрежа PMR. Развитието на...