Подпомагне и социални дейности

Регионално сдружение с нестопанска цел Диабетни грижи е със седалище в град Бургас и е насочило дейността си към това да защитава правата на диабетиците, както и да им предоставя качествени услуги. Сдружението си поставя следните цели: Да...
„Спорт Инвест – Панагюрище“ ООД е търговско дружество, занимаващо се с изграждането и управлението на спортна зала. Управител на дружеството е Иван Георгиев Нетов. Спортна зала „АРЕНА АСАРЕЛ“ Спортната зала „АРЕНА АСАРЕЛ“, изградена от...
А.Г. - "Арсенал на Изкуството" ЕООД е фондация с обществено полезна дейност - със седалище в Пловдив, а управител на фондацията е Ангел Гешев. Ангел Гешев е български художник, живял над 20 години в Китай. Преди няколко години се завърнал в...
Турски културен център „Реджеб Кюпчю“ се намира в град Бургас и е насочил дейността си към това да развие и запази езиковите и културните ценности на турското население в Република България. Културният център е регистриран като сдружение. Той...
Сдружение с нестопанска цел Поощряване и подпомагане на детски таланти – Вега се занимава с поощряване и развиване на талантите на децата в различни области. Целите, които организацията поставя пред себе си, са: Поощряване и развиване на...
Социални дейности, свързани с донорство на яйцеклетки, асистирана репродукция, раждане, майчинство, детско и майчино здраве Фондация Майки за донорство извършва солиден брой социални дейности, свързани с донорство на яйцеклетки, асистирана...
АЗПТ е първата по рода си асоциация в България, създадена с цел да подпомага, консултира и съдейства на пострадали при ПТП лица и техните близки. Свържете се с нас ако сте пострадал при пътен инцидент като пешеходец, велосипедист или пътник както в...
Фондация Милосърдие е регистрирана с решение №125 от 17.02.2006 г. на Сливенски Окръжен съд, за осъществяване на обществено полезна дейност. Създадена е по гражданска инициатива да работи в подкрепа на младите хора с увреждания в град Сливен. Една...
ТПК на Инвалидите Антон Попов, Петрич е регистрирано специализирано предприятие, което и осигурява работа за хората с увреждания. Хората в неравностойно положение, които работят в ТПКИ Антон Попов, изработват плетива, основно на ишлеме. Друга от...

Страници