Бизнес каталог - Посолства Неправителствени Организации И Фондации - Политически партии и клубове, Обществена и политическа дейност

Политически партии и клубове, Обществена и политическа дейност

БИРЕНАТА ПАРТИЯ е самостоятелна, независима и доброволна организация с повече от идеална цел, която действува в съответствие с конституцията, в рамките на законите на страната, както и в рамките на собствения си устав. Член на БИРЕНАТА ПАРТИЯ може...