Пощи

Във всяка една от 2984 пощенски станции, които обхващат територията на цялата страна, се предлага цялата гама от универсалната пощенска услуга за страната и чужбина (писмовни пратки, печатни произведения, малки пакети, пряка пощенска реклама,...