Бизнес каталог - Селско и горско стопанство

Селско и горско стопанство

Био стопанство Русенски Лом - Писанец е био-сертифицирано за отглеждане на арония (от която произвежда еко вино), лешници, подправки и био-зеленчуци. Разположено е в две защитени територии - Натура 2000 и Природен парк Русенски Лом....
Фирма АГРО 2007 е със седалище в град Плевен и се занимава с обработка на селскостопанска земя. Фирмата се занимава още с: Преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция Превоз на стоки от растителен и животински...
ЕТ ДД – 2000 – Драган Драганов е фирма със седалище в село Камено, която се занимава с производство на висококачествен компост за отглеждане на култивирана печурка и зеленчуци. Компостирането е процес на контролирано разграждане на органични...
Земеделска кооперация Единство – 94 е със седалище в Първомай и се занимава както със зърнопроизводство, така и с производвто на брашно. Земеделската кооперация разполага с необходимия селскостопански инвентар, за да може да реализира...
Фирма Алд гарден ЕООД е със седалище в град София и се е специализирала в изграждането и поддържането на зелени площи. Фирмата има дългогодишен стаж – тя е създадена през далечната 1994 година и оттогава до днес компанията не е спирала да се...
Еуро & Конт ЕООД е фирма със седалище в Разград, която се занимава с изкупуване на трюфели и диворастящи гъби. Компанията се стреми към изграждане на дълготрайни бизнес взаимоотношения. Тя работи съвместно с редица български и...
ППЗК Напредък е кооперация в село Козаново, Асеновград и се занимава с произоводство на земеделска продукция. Компанията отглежда продукцията както върху своя собствена земя, така и върху арендувана. Компанията произвежда: Зърнени-хлебни...
Мелница Дечков се намира в село Обнова, Плевен. Регионът е благоприятен за отглеждане на зърнени култури, а това улеснява подбора на качествена пшеница за производство на млевни продукти. Мелница Дечков произвежда: Брашно тип 500...
Металкъмпани ООД е земеделски производител и се намира в град Гурково. Компанията се занимава с производство на маслодайна роза и ягоди. За производството на културите фирмата разполага със своя собствена земя, но същевременно с това...

Страници