Бизнес каталог - Селско И Горско Стопанство - Водни и риболовни стопанства

Водни и риболовни стопанства

ТП ДЛС Искър се занимава с развъждането на дивеч, залесяване и други ловностопански дейности. Благоприятното му местоположение в близост до най-големия язовир в България - Искър, както и благоприятните климатични условия го правят предпочитано...
Сдружение на ловците и риболовците СЛРД Сокол, Луковит се занимава с организация на лов и риболов, организира курсове за ловци, както и следните дейности: Полага грижи за опазване, видово обогатяване и увеличаване на дивеча и рибата. Грижат се за...
Държавно ловно стопанство Кормисош се намира в гр. Лъки, област Пловдив. Множеството златни, сребърни и бронзови медали определят Кормисош като един от най - добрите райони в България за трофеен лов. Държавно ловно стопанство Кормисош заема...
Ловен туризъм: Лов на дива коза Лов на муфлон Лов на дива свиня Лов на глухар Лов на благороден елен Лов на сърна Лов на елен лопатар Лов на хижници Лов на мечки Лов на вълци Лов на лисици ТП Държавно ловно стопанство...
Литекс Комерс АД се разраства и започва своята бизнес експанзия не само в търговията с петролни продукти, но и в редица други бизнес отрасли: енергетика, хранителна промишленост, транспорт, туризъм, финанси, недвижими имоти, автомобилостроене и др...
E-mail: pidincheva_r@abv.bg Рибовъдна ферма Раполи се намира в язовир Гичита на 25 км. от гр. Пловдив. Произвежда личинков материал Шаран (люспест и гол), Толстолоб, Амур, Бяла риба, Сом и Щука. Язовир Гичита се намира на 25 км. от гр. Пловдив, в...
Сдружение на ловците и риболовците Папия е организация за осъществявяне на обществено полезна дейност за обогатяване, възпроизводство и съхранение на екологическото равновесие в дивата флора и фауна, развитие на ловните и риболовните спортове и...
ЕТ ЦЕНКОВ 64 - ПЕТЬО ЦЕНКОВ започва да се занимава с рибовъдство от 2005 г. с взимането под наем на рибарник в село Горник с площ 100 декара. Зарибява го с: шаран, толостолоб, амур и сом. През 2007 г. фирмата започва да произвежда и зарибителен...
Ловно-рибарско дружество Сокол е със седалище гр. Исперих, област Разград и предлага спортен лов, трофеен лов, риболов, състезания с ловни кучета, ловни оръжия, ловни принадлежности, риболовни такъми. В Ловно-рибарско дружество Сокол може да си...

Страници