Горско стопанство

"Biokom 2015" Ltd. in Byala Slatina has its own ecofarm in which processes organic waste with the help of californian red worm and produces high-quality fertilizer. The ecofarm in Byala Slatina has a large amount of dry and liquid fertilizer...
ШАКИ ЕООД има дългогодишен опит в производството на декоративен посадъчен материал, декоративни храсти, паркови дървета, туя, рози и кипариси. Разполагаме изцяло със собствена продукция, отличаваща се с високото си качеството, богато видово...
"ТЕРАУЕТ България – Ванко97" в София предлага висококачестени подобрители за почва на утвърдената в тази сфера марка "Тераует". Продуктите с марка „Тераует“ помагат за възстановяване на водните ресурси и намират широко приложение. Използват се за...
Учебно-опитно горско стопанство (УОГС) Г. Ст. Аврамов, Юндола е база на Лесотехническия университет в София, в която се извършват научни изследвания и научна дейност, допринасящи за развитието на българското лесовъдство, ландшафтознание, горска...
ГПК Чил Тепе 97 е кооперация, извършваща добив на дървесина и търговия с дървен материал, като територията, на която осъществява дейността си е област Пловдив. Фирмата се занимава и с горско стопанство, дърводобив, залесяване и преработка на...
ЕТ Красимир Христов 2008 е производител, който развива своята основна дейност в бранша на дървопроизводството в село Игнатица, област Враца. Фирмата предлага следните услуги: Дърводобив Производство на дървен материал...
Сдружение на ловците и риболовците СЛРД Сокол, Луковит се занимава с организация на лов и риболов, организира курсове за ловци, както и следните дейности: Полага грижи за опазване, видово обогатяване и увеличаване на дивеча и рибата. Грижат се за...
Кеми 95 ЕООД се занимава с горско стопанство, дървопроизводство и дърводобив. Извършва всички дейности свързани с дървопроизводството: подготовка на почвата за залесяване отглеждане на млади насаждения попълване на култури и др....
Дажбог ЕООД работи в областта на горското стопанство и лесокултурната дейност на територията на област Добрич. Занимава се и с дърводобив, дървопреработване и търговия с дървен материал. Горско стопанство и лесокултурни дейности Залесяване...

Страници