Земеделска продукция

Фирма „ПИМИТОП“ ЕООД се намира в град Хасково. Дейността на фирмата е насочена към производството на различни земеделски култури. „ПИМИТОП“ ЕООД произвежда: Ечемик –отглежда се основно заради зърното – високото му съдържание на белтък го...
Фирма „Велбой“ ЕООД в Пловдив е дългогодишен вносител на всякакви препарати за био земеделието и извършва търговия и дистрибуция с препарати и помощни материали за селското стопанство. Агропрепарати и помощни материали за биоземеделието и...
Земеделска кооперация „Роден край“ извършва производствена и търговска дейност със зърнени култури и предлага производство и реализация на различна и висококачествена продукция, като я изкупува, съхранява и продава. В сферата на селското...
Земеделска производствена кооперация „Извор“ (ЗПК „Извор“) в село Извор, област Перник, се е специализирала в отглеждането на маслодайни семена и зърнени култури. Неин председател е Ралица Ванчева Васева. Зърнопроизводителят в с. Извор отглежда и...
ЕТ "Илия Йорданов – Токала" със седалище в град Елин Пелин произвежда и търгува със селскостопански продукти. Фирмата предлага на всички свои клиенти отлично качество, конкурентни цени и коректност в отношенията. Екипът на ЕТ "Илия Йорданов –...
Земеделската кооперация за производство и услуги "Ябълково", със седалище в село Ябълково, Община Димитровград, извършва дейност в областта на селското стопанство. Кооперацията отглежда, съхранява и търгува със зърнени и бобови култури и маслодайни...
Всестранна кооперация "Напредък" се е специализирала в производството на земеделска продукция в село Банево, област Бургас, и с нейната реализация. Земеделският производител предлага на своите клиенти продукция с високо качество на много изгодни...
„Дженко Даскалов“ ЕООД е фирма, която извършва дейност в сферата на зърнопроизводството и животновъдството в Болярово. Създадена е през 2008 г. и има на разположение екип от опитни служители, както и необходимата техника за извършваните от нея...
ОППК „Дан Колов“ е производствена земеделска кооперация, намираща се на територията на с. Сенник, област Габрово. Дружеството търгува с огромен обем от селскостопанска продукция и земеделски култури, които се отглеждат върху земи, отдавани под...

Страници