Земеделска продукция

Производствена кооперация Съгласие се намира в село Камен и се занимава със зърнопроизводство. Кооперацията обработва както свои земи, така и чужди, разположени в близост до селото. Районът, в който се намира селото, е изключително...
Фирма АГРО 2007 е със седалище в град Плевен и се занимава с обработка на селскостопанска земя. Фирмата се занимава още с: Преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция Превоз на стоки от растителен и животински...
Земеделска кооперация Единство – 94 е със седалище в Първомай и се занимава както със зърнопроизводство, така и с производвто на брашно. Земеделската кооперация разполага с необходимия селскостопански инвентар, за да може да реализира...
Металкъмпани ООД е земеделски производител и се намира в град Гурково. Компанията се занимава с производство на маслодайна роза и ягоди. За производството на културите фирмата разполага със своя собствена земя, но същевременно с това...
Извор-93 ЕООД е земеделска кооперация, намираща се в Царски извор. Извор-93 ЕООД се занимава с производство на: Зърнени култури Клубеноплодни култури Технически и фуражни култури Кооперацията разполага с модерна селскостопанска...
"Дъбника Агро" ЕООД е фирма, занимаваща се с търговия със земеделска продукция. Компанията се намира в град Враца. Фирмата предлага следните услуги: Производство на селскостопанска продукция Преработка на селскостопанска продукция...
Фирма „ПИМИТОП“ ЕООД се намира в град Хасково. Дейността на фирмата е насочена към производството на различни земеделски култури. „ПИМИТОП“ ЕООД произвежда: Ечемик –отглежда се основно заради зърното – високото му съдържание на белтък го...
Фирма „Велбой“ ЕООД в Пловдив е дългогодишен вносител на всякакви препарати за био земеделието и извършва търговия и дистрибуция с препарати и помощни материали за селското стопанство. Агропрепарати и помощни материали за биоземеделието и...
Земеделска кооперация „Роден край“ извършва производствена и търговска дейност със зърнени култури и предлага производство и реализация на различна и висококачествена продукция, като я изкупува, съхранява и продава. В сферата на селското...

Страници