Бизнес каталог - Селско И Горско Стопанство - Каменна и индустриална сол

Каменна и индустриална сол

Космонавт 11 Спас Петров ЕООД се занимава с търговия и производство на комбинирани фуражи и фуражни суровини. Производство на комбинирани фуражи, включващи до три фуражни суровини. Предлага също така и доставка на: каменна сол, екзотични семена...
“Евро Ферт” АД е търговско дружество, което съществува от 1999 година и е с основна дейност продажба на химически торове и търговия с технически соли в отлично развита дистрибуторска мрежа на територията на цялата страна. Заедно с основните си...
Българска солна компания Канотранс - производство и търговия с хранителна сол, каменна сол, индустриална сол, диетични видове сол, нитритна сол, фуражна сол, сол за зимна поддръжка на пътища. Внос, преработка и търговия с всички видове сол.