Бизнес каталог - Селско И Горско Стопанство - Отглеждане на дребен и едър добитък

Отглеждане на дребен и едър добитък

„Дженко Даскалов“ ЕООД е фирма, която извършва дейност в сферата на зърнопроизводството и животновъдството в Болярово. Създадена е през 2008 г. и има на разположение екип от опитни служители, както и необходимата техника за извършваните от нея...
Вега Меп 6 ООД е с предмет на дейност птицевъдство и отглеждане на зайци в Раковски. Фирмата има дългогодишен опит в сферата и разполага с екип от специалисти. Птицевъдство Раковски Вега Меп 6 ООД се занимава с отглеждане на птици, включително...
Зелен Чифлик е семейна овцеферма, която се намира в село Каменяк, Източна Стара Планина. В нея се отглеждат овце, а също и говеда и кози. Отглеждане на овце В семейна овцеферма Зелен Чифлик в село Каменяк, бургаска област, се отглеждат овце от...
Овцефермата за източнофрезийски овце в село Мургаш се занимава с млекопроизводство  Овцефермата за източнофрезийски овце, която се намира в село Мургаш, се занимава с млекопроизводство. Източнофрезийските овце са порода, която се използва...
Лицензирана свинеферма за отглеждане на елитни прасета - Екомийт ЕООД Екомийт ЕООД е лицензирана свинеферма в с. Чирен, област Враца, за отглеждане на елитни прасета. Основната дейност на фирмата е отглеждане, развъждане и търговия с прасета,...
Внос и износ на месо, овцевъдство и говедовъдство Фирма "Исмет Шабанов – Олимп 131" ЕТ е със селище град Омуртаг и специализира в сферата на селското стопанство, и по-специално в животновъдството. Фирмата отглежда дребен и едър рогат добитък...
Коци 57 ЕООД е фирма в село Плачидол, която развива основната си дейност в сферата на селското стопанство - занимава се с растениевъдство и животновъдство. В областта на растениевъдството, Коци 57 ЕООД отглежда и търгува със следната...
Клас 58 ЕООД се намира в село Кичево, Варненска област. Дейността на фирмата е свързана с един от най-важните стопански отрасли за България - селското стопанство. За качествената крайна продукция фирмата разчита на своя екип от специалисти,...
  ЗП Неджати Халим Мехмед се намира в село Чернолик, област Силистра и развива основна дейност в областта на селското стопанство.   Занимава се основно с растениевъдство и животновъдство и обработва земеделска земя с обща площ...

Страници