Бизнес каталог - Селско И Горско Стопанство - Производство на пшеница, ечемик, царевица

Производство на пшеница, ечемик, царевица

ППЗК Напредък е кооперация в село Козаново, Асеновград и се занимава с произоводство на земеделска продукция. Компанията отглежда продукцията както върху своя собствена земя, така и върху арендувана. Компанията произвежда: Зърнени-хлебни...
Фирма „Плодородие Луковит“ ООД се намира в град Луковит и се занимава основно с производство на зърнени култури. Дейността на фирмата е насочена към: Производство на зърнени култури Обработка на земеделска земя Фирма „...
“Dimitrinka Vlahova – Desislava” Ltd. in Pleven dealing with crop and seed production of a variety of cereals and other crops. The company in Pleven has extensive experience in professional seed and strictly adhere to all international standards and...
Земеделска производствена кооперация „Извор“ (ЗПК „Извор“) в село Извор, област Перник, се е специализирала в отглеждането на маслодайни семена и зърнени култури. Неин председател е Ралица Ванчева Васева. Зърнопроизводителят в с. Извор отглежда и...
ЕТ "Илия Йорданов – Токала" със седалище в град Елин Пелин произвежда и търгува със селскостопански продукти. Фирмата предлага на всички свои клиенти отлично качество, конкурентни цени и коректност в отношенията. Екипът на ЕТ "Илия Йорданов –...
Всестранна кооперация "Напредък" се е специализирала в производството на земеделска продукция в село Банево, област Бургас, и с нейната реализация. Земеделският производител предлага на своите клиенти продукция с високо качество на много изгодни...
„Дженко Даскалов“ ЕООД е фирма, която извършва дейност в сферата на зърнопроизводството и животновъдството в Болярово. Създадена е през 2008 г. и има на разположение екип от опитни служители, както и необходимата техника за извършваните от нея...
ОППК „Дан Колов“ е производствена земеделска кооперация, намираща се на територията на с. Сенник, област Габрово. Дружеството търгува с огромен обем от селскостопанска продукция и земеделски култури, които се отглеждат върху земи, отдавани под...
Кооперация „Надежда“ е една от фирмите-лидери в производството, съхранението и търговията на зърнени и селскостопански култури в страната. Фирмата е ситуирана в гр. Баня, община Карлово и разполага със собствена складова база, оборудвана с модерни...

Страници