Бизнес каталог - Селско И Горско Стопанство - Храни за животни, фуражи и смески

Храни за животни, фуражи и смески

ППЗК Напредък е кооперация в село Козаново, Асеновград и се занимава с произоводство на земеделска продукция. Компанията отглежда продукцията както върху своя собствена земя, така и върху арендувана. Компанията произвежда: Зърнени-хлебни...
Фирма „ПИМИТОП“ ЕООД се намира в град Хасково. Дейността на фирмата е насочена към производството на различни земеделски култури. „ПИМИТОП“ ЕООД произвежда: Ечемик –отглежда се основно заради зърното – високото му съдържание на белтък го...
ЕТ "Хариом – Атанас Янакиев" извършва дейност в сферата на селското стопанство в село Първенец, Пловдив. Фирмата се занимава с обработка на лимец, производство на брашно от лимец и т.н. Услуги от ЕТ "Хариом - Атанас Янакиев" в с. Първенец...
ОППК „Дан Колов“ е производствена земеделска кооперация, намираща се на територията на с. Сенник, област Габрово. Дружеството търгува с огромен обем от селскостопанска продукция и земеделски култури, които се отглеждат върху земи, отдавани под...
Фирма Берта ООД със седалище в Димитровград търгува успешно с всички видове селскостопански култури и фуражи в цялата страна. Фирмата притежава собствени поля за отглеждане и развитие на културите. Берта ООД е сред най-реномираните фирми в сферата...
Компания Юнион 09 ООД е ситуирана в гр. Стара Загора и с огромен успех изнася различни фуражни култури по суша и море за цял свят. Фирмата търгува с най-различни по вид зърнени и маслодайни култури от нови реколти. Изнесената продукция се калибрира...
ЕТ Емона - Билянт Вели се занимава с търговия с фуражи в село Белоградец. Фирмата извършва търговия със следните видове фуражи: пълноценни допълващи минерални допълващи, които съдържат премикси и добавки Фуражите...
Внос и търговия с добавки за фуражи за животни Плам Ойл ЕООД извършва внос и търговия с добавки за фуражи за животни в град Русе и страната. Фирмата е с централен офис в град Русе и внася фуражни добавки, които разпространява на българския...
Агротайм ООД е една от големите фирми в България, извършваща своята дейност в областта на селското стопанство в района на гр. Разград и Исперих. Фирмата е създадена през 1992 година от Иван Иванов и Теодор Иванов. Персоналът на фирмата наброява...

Страници