Бизнес каталог - Суровини И Материали - Кариерни материали и суровини

Кариерни материали и суровини

"Каучук Строй Инженеринг" ЕООД в Бургас се заниамва с производство и тъговия на гумено-текстилни транспортни ленти. Транспортните ленти, които фирма "Каучук Строй Инженеринг" ЕООД в Бургас произвежда намира широко приложение в...
Добив и обработка на врачански варовик, търговия с изделия от врачански камък от Булстоун 07 ЕООД Булстоун 07 ЕООД се занимава с добив и обработка на врачански варовик, търговия с изделия от врачански камък. Такива са: строителни блокове,...
Добив и преработка на варовик и фракции трошен камък Киряевска вар ООД е с основна дейност добив и преработка на варовик и притежава концесия за добив на варовик. Фракциите трошен камък за пътни настилки и асфалт на Киряевска вар ООД са...
Устра Холдинг АД (изп. Директор В. Хаджийски) е с основна дейност строителството, добив и търговия със строителни материали, хотелиерство и се състои от пет дружества: Устра Бетон ЕООД се занимава със следните дейности: добив на баластра, добив...
Заводкомплект ООД се занимава с проектиране и инженерингова дейност в областта на промишлеността за строителни материали - циментова, керамична, варова, кариерни материали, нови строителни материали, сухи смеси, складови стопанства и др....
Рудметал АД е фирма от Рудозем, която се занимава с подземен рудодобив, минно строителство и добив на подземни богатства - оловно-цинкови руди, скално-облицовъчни материали, мраморен брекчоконгломерат (светлосив и розов). Фирмата е член на...
КЦМ 2000 Груп е индустриална група, която работи в областта на рудодобива, преработката на минерални суровини, индустриалния и стопански сервиз, технологичния инженеринг и търговията КЦМ 2000 Груп обединява успешно редица бизнес единици,...
Топливо АД търгува с въглища, горива и строителни материали. Продукцията на дружеството включва: Пропан-Бутан, Течни Горива, въглища, пелети, дърва за отопление, тухри, керемиди, бетонови изделия, метални изделия, дървен строителен материал, цимент...
Въглища Перник ООД се занимава с добив на въглища от находище Бела вода, както и с производство на въглищни пелети, брикети и шлам. Предприятието предлага обогатени въглища, чиято калоричност е между 2000 и 5000 kcal/kg. За различните нужди на...

Страници