Бизнес каталог - Суровини И Материали - Руди и минерални продукти

Руди и минерални продукти

Кайан ЕООД е вносител на кварцов пясък, декоративни камъни, антилед продукти и много други подобни артикули. Фирмата има склад за суровини и материали в София, където извършва продажба и обработка на предлаганите стоки. Кайан ЕООД предлага превоз...
Алабастро ООД е фирма със седалище в град Смолян, която се занимава с производство на изделия от гранит и мрамор и извършва търговия с тях. Изделията от гранит и мрамор, произведени от Алабастро ООД, се отличават с красив и стилен дизайн, а също...
Алекстом ЕООД дълги години работи с клиенти в Испания, но в момента предлага своите услуги и на българския пазар. Основната дейност на фирмата е обработка, монтажа, поставяне и полиране на мрамор, гранит, мозайка и други подобни материали....
Фирма Горубсо Златоград се занимава с добив и преработка на оловно-цинкови руди. Фирмата се намира на 70 км от Пампорово и на около 300 км от столицата. Горубсо Златоград АД извършва както добива, така и преработката на оловно-цинкови руди, на които...
Основната дейност на Дунавски драгажен флот АД е добив и преработка на инертни материали от р. Дунав. Фирмата се занимава с транспортиране на въглища, руда, желязо и дървесина по река Дунав. Добивът на инертни материали (речна баластра и...
Рудметал АД е фирма от Рудозем, която се занимава с подземен рудодобив, минно строителство и добив на подземни богатства - оловно-цинкови руди, скално-облицовъчни материали, мраморен брекчоконгломерат (светлосив и розов). Фирмата е член на...
Горубсо Кърджали АД е производител от Кърджали, който се занимава с добив и преработка на полиметални руди. Минната компания добива основно полиметални златосъдържащи руди. Фирмата е член на Българската асоциация на металургичната индустрия.
КЦМ 2000 Груп е индустриална група, която работи в областта на рудодобива, преработката на минерални суровини, индустриалния и стопански сервиз, технологичния инженеринг и търговията КЦМ 2000 Груп обединява успешно редица бизнес единици,...
Топливо АД търгува с въглища, горива и строителни материали. Продукцията на дружеството включва: Пропан-Бутан, Течни Горива, въглища, пелети, дърва за отопление, тухри, керемиди, бетонови изделия, метални изделия, дървен строителен материал, цимент...

Страници