Бизнес каталог - Услуги - Митнически Услуги - Транспорт и комбинирани превози ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД
Транспорт и комбинирани превози ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД

Транспорт и комбинирани превози ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД

Автобусен транспорт | Воден транспорт | Железопътен транспорт | Междуградски превози | Самолетен транспорт | Сухоземен транспорт | Товарни превоз и товарни услуги | Международен транспорт и Спедиция | Международен транспорт | Митнически услуги

ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД е регистрирано през 1992 г и е първото българско спедиторско дружество, специализирано в речни, речно-морски и комбинирани превози през българските пристанища.
Дружеството поддържа средногодишен товарооборот от около 600 000 тона, като предлага комплексно обслужване в областта на водния, сухопътния и комбинирания транспорт, включващо фрахтоване, спедиция, организация на претоварни операции и складиране, митническо агентиране, сключване на карго застраховки и други услуги в областта на транспорта.
Транспортни и спедиторски услуги

Воден транспорт
Железопътен транспорт
Комбиниран транспорт
Митническо агентиране
Автомобилен транспорт
Контейнерен и въздушен транспорт
Пристанищна спедиция
Карго застраховане
Други услуги

Освен застраховка Отговорност на превозвача съгласно конвенция CMR, за гарантиране интереса на клиента имаме сключена застраховка Отговорност на спедитора като спедитор-комисионер и спедитор-оператор в полза на товародателя.

  • +359 82 813700
  • fax +359 82 827166
  • ,