Бизнес каталог - Услуги - Частни съдия-изпълнители

Частни съдия-изпълнители

Правни и юридически услуги в Търговище от ЧСИ Стойко Аспарухов Георгиев ЧСИ Стойко Аспарухов Георгиев е дългогодишен специалист с опит, който извършва правни и юридически услуги в Търговище. Стойко Георгиев е действащ частен съдебен изпълнител,...
Янко Иванов Стоянов е частен съдебен изпълнител, регистриран под номер 794, чийто офис се намира в град Пирдоп, а районът на действие е Окръжен съд София. Ако търсите ЧСИ в Софийски окръг и град Пирдоп, Янко Стоянов ще Ви съдейства за бърз и...
ЧСИ Силвия Косева е частен съдебен изпълнител с район на действие област Велико Търново. Принудително изпълнение на съдебни решения Събира вземания на физически и юридически лица Налагане на запори, продажба на заложено имущество и други.
Частен съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева (член на Камарата на Частните Съдебни Изпълнители) с район на действие гр. Габрово: Събиране на вземания, както от физически, така и от юридически субекти. Събиране на публични вземания...
Мирослав Колчев Колев е частен съдебен изпълнител (Рег № 788) с район на действие - Съдебен окръг София-град. Частен съдебен изпълнител Мирослав Колчев Колев е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и...
ЧСИ Людмила Мурджанова е частен съдебен изпълнител с район на действие Пловдивски Окръжен съд. Тя е регистрирана с рег. №819. При изпълнение на професионалните си задължения, ЧСИ Людмила Мурджанова се ползва с всички...
Частен съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни вземания. Държавата може да възлага на ЧСИ и събирането на публични вземания. Районът на действие на ЧСИ съвпада с района на действие на сътветния...
Частен съдебен изпълнител Димитър Бойчев се занимава с изпълнение на частни и публични вземания на територията на Окръжен съд Велико Търново. Димитър Бончев Бойчев завършва СУ Климент Охридски в София с квалификация Юрист. Специализира Международно...
Константин Павлов е Частен съдебен изпълнител с район на действие територията на Окръжен съд - Пловдив, обхващаща Районните съдилища Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай. Районът на действие на частен съдебен изпълнител Константин Павлов съвпада...

Страници