Резултати от търсене за: газ контрол

  Проектиране и производството на газ контрол от СДС Сървиз Компания СДС Сървиз е представител на световния лидер в проектирането, производството и маркетинга на газ контрол - RMG. RMG Group има безупречна репутация в обслужването на газ...
  Делта Консулт ВХ е с централен офис в град Благоевград и развива основната си дейност в областта на строителния контрол, проектирането и инвеститорския контрол. За извършването на всички предлагани услуги, фирмата разчита на своя екип от...
  Асансьорен сервиз Зорница се е специализирал в проектирането, доставката, монтажа, преустройството, ремонта и поддръжката на ескалатори и асансьори. Фирмата предлага още подмяна на решетки с вътрешни автоматични врати, реновиране на стари асансьорни...
  "ЕГИУТ" ЕООД е фирма със седалище в град Варна. Развива дейност в сферата на трудовата медицина и оценката на риска на работното място. Фирмата е акредитирана от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" да извършва контрол на...
  Дарпроект - Дария Михалева е фирма със седалище в град Варна, която се занимава с проектиране на сгради и съоръжения. Извършва се консултантска дейност в проектирането и строителството и авторски инвестиционен контрол. От създаването си до...
  АБ Солюшън Секюрити ООД е охранителна фирма, създадена през 2013 г., с централен офис в Бургас и административни офиси в градовете Сливен, Айтос, Стара Загора и Нова Загора. АБ Солюшън Секюрити ООД е изградила голям брой регионални офиси и охранява...
  Балкан Биосерт ООД е първият по рода си национален орган, който се занимава със сертификация и контрол на биологична продукция. Във фирмата работят квалифицирани и добре обучени служители, които предлагат своите услуги на биологични фермери,...
  Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към “Текс Контрол” ЕООД в Габрово се занимава с изпитване на облекло и текстил: физикохимични и физикомеханични изпитвания; устойчивост на обагрянията, промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите...
  Фирма „Финен“ ЕООД със седалище в град Харманли развива дейността си в сферата на вноса, поддръжката и продажбата на електронни везни, касови апарати и системи за автоматизация на търговски обекти. Част от богатия набор предлагани продукти на...

Страници