Транспорт и комбинирани превози ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД

Описание
ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД е регистрирано през 1992 г и е първото българско спедиторско дружество, специализирано в речни, речно-морски и комбинирани превози през българските пристанища. Дружеството поддържа средногодишен товарооборот от около 600 000 тона, като предлага комплексно обслужване в областта на водния, сухопътния и комбинирания транспорт, включващо фрахтоване, спедиция, организация на претоварни операции и складиране, митническо агентиране, сключване на карго застраховки и други услуги в областта на транспорта. Транспортни и спедиторски услуги Воден транспорт Железопътен транспорт Комбиниран транспорт Митническо агентиране Автомобилен транспорт Контейнерен и въздушен транспорт Пристанищна спедиция Карго застраховане Други услуги Освен застраховка Отговорност на превозвача съгласно конвенция CMR, за гарантиране интереса на клиента имаме сключена застраховка Отговорност на спедитора като спедитор-комисионер и спедитор-оператор в полза на товародателя.
Включи бизнеса си в Първия Европейски Каталог